Jabatan Pendidikan

Tugas & Tanggungjawab:

  1. merancang, membimbing dan memantau urusan-urusan berkaitan dengan pendidikan dan latihan:
  2. melatih dan menyelia guru-guru pendidikan agama;
  3. mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk murid-murid;
  4. membimbing dan memantau pelaksanaan Pendidikan Agama semua zon pengembalaan;
  5. menulis, meminda, dan menyunting bahan-bahan pengajaran Pendidikan Agama dan Kebaktian Kebangunan Rohani Murid-murid; 
  6. menulis, meminda, dan menyunting bahan-bahan pengajaran Latihan Perguruan Pendidikan Agama; dan 
  7. menulis dan menyunting terbitan-terbitan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama.