Setiausaha Agung

Tugas & Tanggungjawab :

  1. memerhati dan menilai beban kerja yang ditanggung oleh seseorang kerani dan pekerja-pekerja Gereja demi mempertingkatkan kecekapan;
  2. merancang dan mengadakan kemah kerja dan Perhimpunan Kebangunan Rohani pada masa-masa tertentu untuk pekerja-pekerja pejabat supaya kapasiti kerja dan semangat pelayanan mereka dapat dipertingkatkan;
  3. mengawasi pelaksanaan resolusi-resolusi AJK Eksekutif dan AJK Tetap;
  4. menangani semua urusan surat-menyurat dan menyimpan semua rekod dan dokumen;
  5. menjalankan banci dan menyenggara pendaftaran ahli;
  6. menubuhkan urusetia untuk membantu kerja-kerja penulisan setiap seksyen;
  7. membantu gereja-gereja tempatan dalam pembentukan sistem pentadbiran; dan 
  8. menjalankan tugasan yang diserahkan oleh AJK Eksekutif.