10 Dasar Kepercayaan Gereja Yesus Benar : Percaya Yesus

Percaya bahawa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, Ia berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, pada hari ketiga bangkit kembali dan setelah 40 hari Ia telah terangkat ke Syurga. Dia adalah Juruselamat Tunggal manusia, Tuhan semesta alam dan Tuhan Yang Maha Esa.

Percaya Yesus - I

Percaya Yesus - II

Percaya Yesus - III