Jabatan Penginjilan & Pengembalaan

Tugas & Tanggungjawab

  1. merancang, membimbing dan memantau hal-hal yang berkaitan dengan kerja-kerja penginjilan dan penggembalaan;
  2. memberitakan Injil Keselamatan;
  3. membimbing dan memantau kerja-kerja penginjilan dan pengembalaan dalam semua zon pengembalaan;
  4. membimbing dan menggembala seluruh kawanan; 
  5. melatih pekerja-pekerja suci;
  6. menjalankan pengkajian kebenaran; dan 
  7. mengatur dan menetapkan masa dan tarikh Kebaktian Kebangunan Rohani gereja-gereja tempatan.

Laman Web JPP