Jabatan Kewangan

Tugas & Tanggungjawab:

  1. menangani dan mengurus hal-hal kewangan Gereja;
  2. menyimpan akaun dengan baik;
  3. menyediakan anggaran belanjawan Gereja;
  4. mengurus dan menyimpan rekod-rekod inventori terhadap aset-aset tetap dan harta-harta Gereja yang lain; dan 
  5. menjalankan kerja-kerja sosial dan memberi keprihatinan kepada masyarakat.