Khemah Doa Danau

Khemah Doa Danau bermula 37 tahun dahulu. Pada permulaanya, Penatua Yong dari Taiwan melawat Saudara Frank Chong Su Fang @ Giting Bin Atong di Kampung Danau. Beliau mempelawa Saudara Frank ke Taiwan. Saudara Frank pun pergi ke Taiwan dan menerima Roh Kudus di Taiwan. Saudara Frank berasa sungguh terharu. Beliau bernazar untuk menderma sekeping tanah di Kampung Danau untuk mendirikan Gereja Jesus Benar. Beliau ingin memberitakan Injil kebenaran kepada semua penduduk yang menetap di sekitar kawasan Kampung Danau sehinga ke Kampong Kaiduan.

Pada tahun 1978, Kebaktian Keluarga mula diadakan di rumah Saudara Frank dan diadakan dua kali sebulan. Kebaktian keluarga diketuai oleh Pendeta Tsen, Diaken Simeon Wong dan Diaken Kee. Kebaktian keluarga dihadiri oleh Saudara Frank dan isteri, Saudara Peter dan keluarga, Saudara Gibou dan isteri, Saudara Robert Tsen dan keluarga, Saudari Josie Chong, Pn Pendeta Stefanus Tham @ May Chong, Saudari Apisah dan keluarga, Saudari Elizabeth dan keluarga.

Pada tahun 1996, Kebaktian Keluarga mula diadakan di dalam khemah kerana sebahagian rumah telah dirobohkan. Saudara Frank telah meninggal dunia pada bulan Mac tahun 1996. Beliau memesan kepada anak-anaknya untuk memastikan Gereja Jesus Benar didirikan di Kampung Danau. Kebaktian Keluarga diteruskan dua kali sebulan, diketuai oleh Diaken Simeon Wong, Diaken Kee dan dibantu oleh Pendeta Lemuel Leong, Pendeta Kam dan pendeta pelatih pada masa itu. Kebaktian Keluarga dihadiri oleh Diakenis Lois @ Flora Wong, Saudara Giting dan keluarga, Saudara Gibou dan isteri, Saudara Robert Tsen dan keluarga, Saudari Apisah dan keluarga, Saudari Josie Chong, Saudari May Chong, Saudari Elizabeth dan keluarga, ibu Pendeta Tsen.

Pada tahun 1998, tempat mengadakan Kebaktian Keluarga berpindah ke rumah baru Diakenis Lois @ Flora Wong. Kebaktian Keluarga diteruskan dua kali sebulan dan diketuai oleh Diaken Wong serta Diaken Kee.

Kemudian Diakenis Lois @ Flora Wong meninggal dunia pada tahun 2001 diikuti oleh Saudara Gibou dan isteri. Namun demikian, ahli-ahli menghadiri kebaktian keluarga telah bertambah. Kebaktian Keluarga dihadiri oleh Saudara Peter dan keluarga, Saudari Josie Chong, Saudari Suna dan keluarga, Saudari Suria dan keluarga, Saudari Jianih dan keluarga, Saudari Lucia dan keluarga, Saudari Lalaron, Saudara Anthony dan keluarga, Saudara Michael dan keluarga, Saudari Lee dan keluarga, Saudara Nato, ibu pendeta Tsen.

Pada tahun 2011, kebaktian diadakan pada setiap Hari Sabat. Kebaktian Penginjilan diadakan setiap bulan September. Rumah ini dinamakan Khemah Doa Danau Gereja Jesus Benar. Khemah Doa Danau dibantu oleh Ibu Gereja, Gereja Tanjung Aru, Gereja Putatan, Gereja Asia City dan Gereja Papar.

Pada bulan Disember 2013 bangunan baru Khemah Doa Danau siap dibina dan kebaktian mula dijalankan di situ pada 7 disember 2013. Diaken Epafras Chung dilantik sebagai Penguasa Gereja. Jemaat Khemah Doa Danau seramai 60 orang. Injil kebenaran telah disebarkan sehingga ke Kampong Marahang. Haleluya, puji nama Tuhan!