Gereja Tamparuli

Gereja Tamparuli

Gereja Tamparuli bertempat di sebuah pekan kecil dengan jarak 37 kilometer dari utara bandar Kota
Kinabalu. Separuh daripada pemercaya di sini berbangsa Cina dan separuh lagi berbangsa Kadazan
Dusun.

Pemercaya awal Gereja Tamparuli menerima firman keselamatan gereja benar yang disampaikan oleh
saudara Chin Qin Quan (Dn. John Chin) di Tuaran sebelum Perang Dunia Kedua dan menghadiri
kebaktian di Gereja Tuaran. Selepas pendudukan Jepun di Sabah, para pemercaya menghadapi kesulitan
untuk memegang hari Sabat di Gereja Tuaran. Bermula pada 28 Disember 1940, mereka mula memegang
hari Sabat di rumah saudara Chong Tshun Yit di Kampung Manggaladoi. Selain Dn. Peter Kwong yang
menguruskan hal ehwal gereja, Dn. Titus Yapp dari Labuan turut membantu. Pada suatu hari, 18 orang
pemercaya berkumpul dan mengadakan kebaktian rumah pada hari Jumaat. Ketika mereka berdoa, tiba-
tiba askar Jepun datang dan menangkap 17 orang pemercaya tersebut. Saudara Chong Tshun Yit sahaja
yang tidak ditangkap kerana usia yang telah lanjut. 17 orang pemercaya tersebut dan orang-orang
kampung yang ditangkap dibawa ke pusat tahanan Tuaran. Mereka diikat pada malam tersebut untuk
dibicarakan pada keesokan harinya. Pada malam tersebut, 17 orang pemercaya tersebut berdoa di pusat
tahanan. Saudara Chong Zun Yi juga pergi ke atas bukit yang berhadapan dengan gereja sekarang dan
berdoa untuk keselamatan para pemercaya. Selepas perbicaraan keesokan harinya, syukur kepada Tuhan,
17 orang pemercaya tersebut semuanya dilepaskan. Mereka hanya menghadapi sedikit kesakitan fizikal.
Tuhan memberkati mereka dan mereka pulang ke Tamparuli dalam keadaan yang selamat. Selepas itu,
pemercaya tempatan lebih giat melayani Tuhan.

Pada tahun 1942, para pemercaya berpindah ke rumah Dn. Peter Kwong di Kampung Bontoi (jarak kira-
kira setengah kilometer dari pekan Tamparuli) dan menjadikannya sebagai khemah doa. Hal ehwal
dipengerusikan oleh Dn. Peter Kwong dan kerja suci turut dibantu oleh saudara Yong Tze Liam
(kemudiannya diurap menjadi Dn. Titus Yong), saudara Chong Tshun Yit, saudara Chong Tet Kong dan
saudara Tham Sen Yu.

Pada awal tahun 1946, Dn. Peter Kwong mempersembahkan sebidang tanah dengan keluasan kira-kira
satu per lima hektar kepada gereja. Pihak gereja membina sebuah gereja sementara di atas tanah tersebut
dengan menggunakan bambu dan daun nipah. Setelah Dn. Peter Kwong beristirehat di dalam Tuhan, hal
ehwal diambil-alih oleh saudara Yong Tze Liam (mendiang Dn. Titus Yong). Pada tahun 1948, gereja
Tamparuli menganjurkan Kebaktian Kebangunan Rohani kali pertama.

Pada awal tahun 60-an, bilangan pemercaya semakin bertambah. Walaupun gereja sedia ada telah dibina
dan diubahsuai sebanyak lima kali, namun ia masih tidak dapat menampung bilangan pemercaya yang
menghadiri kebaktian hari Sabat. Oleh itu, pihak gereja merancang untuk membina semula bangunan
gereja. Pada awal tahun 1962, bangunan gereja konkrit yang dapat menampung kira-kira dua ratus orang
siap dibina dan upacara pentahbisan gereja diadakan pada 13hb April tahun yang sama.

Pada tahun 1965, Ibu Gereja Taiwan mengutus Dn. John Yang dan Dn. Lim Feng Sheng ke Sabah untuk
membantu kerja suci. Mereka membangkitkan semangat para pemercaya untuk menjadi giat serta
mendorong dan membantu gereja untuk menubuhkan kelas pendidikan agama kanak-kanak. Bilik darjah
dibina pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1966, kelas pendidikan agama untuk kelas belia dan kelas
kanak-kanak diadakan secara rasminya.

Pada awal tahun 1978, kerajaan membina sebatang jalan umum yang menuju ke Ranau. Sebelum adanya
jalan tersebut, terdapat sebidang tanah sawah padi di antara jalan umum dengan gereja. Pemercaya perlu
berjalan melalui tapak sawah padi sejauh kira-kira enam puluh meter untuk sampai ke gereja. Tanah
sawah padi tersebut dimiliki oleh orang beragama lain. Pihak gereja perlu membayar tol kepada beliau
setiap bulan. Projek pembinaan jalan ini berada di tengah-tengah tanah sawah padi tersebut. Sejak itu,
kenderaan para pemercaya dapat dibawa terus sehingga ke gereja.

Pada tahun 1980, bilik darjah untuk kelas pendidikan agama sudah tidak dapat menampung bilangan
kanak-kanak yang menghadiri kelas. Oleh itu, gereja membuat keputusan untuk merobohkan bilik darjah
sedia ada bagi membina semula sebuah bangunan dua tingkat yang merangkumi asrama dan bilik darjah.
Pada tahun tersebut juga, para pemercaya merasakan bahawa bangunan gereja sedia ada telah usang. Oleh
itu, mereka sepakat bersetuju mewujudkan jawatankuasa pembinaan untuk mengumpul dana membina
semula bangunan gereja. Dn. Titus Yong menjadi pengerusi jawatankuasa pembinaan tersebut dan
menggerakkan rancangan penggumpulan dana. Pemercaya Gereja Tamparuli kebanyakannya terdiri
daripada keluarga golongan pertengahan dan ke bawah. Oleh itu, proses pengumpulan dana pembinaan
gereja adalah agak perlahan. Namun, di bawah pimpinan dan berkat Tuhan, para pemercaya tidak
berhenti-henti memberikan persembahan secara giat berdasarkan kemampuan mereka.

Pada tahun 1990, Dn. Titus Yong telah berusia 88 tahun dan beliau sudah tidak sesuai untuk memegang
jawatan di dalam gereja kerana usia yang lanjut. Jawatan pengerusi jawatankuasa pembinaan dan
penguasa gereja diambil-alih oleh saudara Wong Yin En. Pada pertengahan tahun selanjutnya, Ibu Gereja
Sabah mengutus beberapa orang diaken dari gereja Kota Kinabalu untuk bergilir-gilir membantu kerja

memimpin kebaktian hari Sabat di gereja Tamparuli. Dn. Micah Choo juga menjadi penasihat
jawatankuasa pembinaan.

Pada tahun 1993, selepas draf lakaran gereja disiapkan, jawatankuasa eksekutif dan para pemercaya
bermesyuarat dan meluluskan agenda draf lakaran gereja tersebut. Pada bulan Mac tahun 1994, pelan
bangunan yang rasmi akhirnya disiapkan. Pada bulan Ogos tahun yang sama, projek membina semula
gereja dimulakan. Pada masa yang sama, bangunan gereja dan asrama sedia ada juga dirobohkan. Setelah
bangunan gereja dirobohkan, seluruh umat pemercaya beralih sementara ke Gereja Tuaran untuk
menghadiri kebaktian.

Syukur atas pimpinan Tuhan, walaupun pelbagai kesukaran dan cabaran dihadapi dalam proses
pembinaan bangunan gereja tersebut, namun dengan berkat dan pimpinan Tuhan, ditambah lagi dengan
doa para pemercaya yang bersatu hati, semua kesulitan dapat diatasi dalam keadaan yang tidak disangka-
sangka. Ketika projek pembinaan bangunan gereja dimulakan, hanya terdapat seratus empat puluh ribu
ringgit Malaysia dalam dana pembinaan. Namun apabila bangunan gereja dan asrama siap dibina, pihak
gereja tidak berhutang.
Melalui hal ini para pemercaya dapat merasakan dengan sedalam-dalamnya anugerah Tuhan
menyediakan. Pembinaan bangunan gereja dan asrama telah mengambil masa hampir dua tahun setengah.
Pada 07 Februari 1997, bersamaan dengan hari pertama Tahun Baru Cina, para pemercaya mula
mengadakan kebaktian beribadah kepada Tuhan dalam bangunan gereja yang baru. Oleh sebab terdapat
sedikit kerja pengubahsuaian yang belum diselesaikan, maka hanya kebaktian hari Sabat dan kelas
pendidikan agama hari Ahad yang dijalankan. Kebaktian malam hari Rabu dan Jumaat hanya dijalankan
semula pada bulan Mei. Pada 22hb November tahun yang sama, bangunan gereja ini ditahbiskan secara
rasminya untuk kegunaan Tuhan.

Pada tahun 2000, Gereja Tamparuli memulakan sesi doa pagi pada setiap hari Sabat dari jam 7am
sehingga 8am. Pada tanggal 11 November tahun yang sama, saudara Wong Ren En diurap menjadi Dn.
Eden Wong. Pada tahun 2006, saudara Sumil Galais pula diurap menjadi Dn. Semaya.

Pada tanggal 06 Januari 2007, kebaktian sesi doa pagi hari Sabat yang diadakan dari jam 7am sehingga
jam 8am diubah menjadi kebaktian Sabat sesi pertama. Kelas pendidikan agama diadakan pada jam 9am
sehingga jam 12pm (sebelum itu diadakan pada hari Ahad). Kebaktian Sabat sesi kedua pula dijalankan
pada jam 2pm sehingga jam 3pm. Ini membolehkan para pemercaya dan kanak-kanak memegang hari
Sabat dengan sepenuhnya dan menikmati berkat hari Sabat.

Setelah sepuluh tahun digunakan, pada tahun 2007, gereja sekali lagi menjalankan pengubahsuaian dari
aspek hiasan dalaman, memasang kemudahan penghawa dingin, serta mengecat semula gereja dan
asrama.

Sehingga kini, Gereja Tamparuli mempunyai bilangan pemercaya seramai 260 orang. Kelas pendidikan
agama terbahagi kepada 11 kelas. Empat kumpulan koir pula ialah kumpulan koir Gandum, kumpulan
koir Merpati, kumpulan koir Sharon dan kumpulan koir persekutuan Betlehem.

Akhir sekali, kiranya Roh Tuhan tidak berhenti-henti dicurahkan ke atas setiap pemercaya di gereja
Tamparuli agar jiwa rohani kami dapat berkembang maju, mendapat kekuatan semula untuk lebih giat
melayani Tuhan dan menjunjung tinggi nama Tuhan.